01 O NAS

Wiatrosolar

Firma została utworzona przez dwóch partnerów, którzy posiadają doświadczenie na polskim rynku energetyki odnawialnej.

Dzięki temu spółka posiada wielki zasób wiedzy w zakresie energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej oraz dostęp do najnowszego oprogramowania na podstawie, którego Wiatro-Solar Sp. z o.o. sporządza dla każdej lokalizacji analizy estymacji produkcji energii elektrycznej, wizualizacje 3D oraz wszelkie raporty dot. oddziaływania projektowanej instalacji na pobliskie otoczenie.

Pic Pic

Pracujemy na rynku energii odnawialnej od 5 lat. Wszelkie projekty wykonujemy na licencjonowanym i certyfikowanym oprogramowaniu PVSOL oraz WINDPRO