01 O NAS

Wiatrosolar

Firma została utworzona przez dwóch partnerów, którzy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie na polskim rynku energetyki odnawialnej.

Dzięki temu spółka posiada wielki zasób wiedzy w zakresie energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej oraz dostęp do najnowszego oprogramowania na podstawie, którego Wiatro-Solar Sp. z o.o. sporządza dla każdej lokalizacji analizy estymacji produkcji energii elektrycznej, wizualizacje 3D oraz wszelkie raporty dot. oddziaływania projektowanej instalacji na pobliskie otoczenie.

12
LAT DOŚWIADCZENIA

720kW
łączna moc zainstalowanych instalacji

Pic Pic

Pracujemy na rynku energii odnawialnej od 12 lat. Wszelkie projekty wykonujemy na licencjonowanym i certyfikowanym oprogramowaniu PVSOL oraz WINDPRO