Historia i misja

Kim jesteśmy

WiatroSolar

Firma została utworzona przez dwóch partnerów, którzy posiadają doświadczenie na polskim rynku energetyki odnawialnej.

Dzięki temu spółka posiada wielki zasób wiedzy w zakresie energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej oraz dostęp do najnowszego oprogramowania na podstawie, którego Wiatro-Solar Sp. z o.o. sporządza dla każdej lokalizacji analizy estymacji produkcji energii elektrycznej, wizualizacje 3D oraz wszelkie raporty dot. oddziaływania projektowanej instalacji na pobliskie otoczenie.

Pracujemy na rynku energii odnawialnej od 7 lat. Wszelkie projekty wykonujemy na licencjonowanym i certyfikowanym oprogramowaniu PVSOL oraz WINDPRO.

Historia firmy

Dowiedz się jak rozwijamy się na przestrzeni lat.

2013

Założenie firmy „Pierwsze kroki”

Firma WiatroSolar rozpoczyna działalność związaną z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii. Wraz ze strategicznym planem rozwoju firma wchodzi na rynek.

2014

WiatroSolar na rynku europejskim

Nawiązanie współpracy ze spółką „Mikrogeneracja” i tym samym rozpoczęcie dostarczania usług na rynek w Irlandii, Holandii i Niemczech.

2015

Wiatrosolar rozwija się w Polsce

Świadcząc usługi wysokiej jakości Wiatrosolar zyskuje zaufanie Gmin. Wykonanie instalacji w woj. Opolskim zgodnego z projektem: „Systemy fotowoltaiczne montowane na budynkach Gminy Zębowice”.

2016

WiatroSolar rozpoczyna budowę pierwszych farm PV za granicą

W Czerwcu 2016 Wiatrosolar wykonuje instalacje o mocy 200 kW w Holandii. W zakresie prac wykonano także pomiary charakterystyk modułów z wykorzystaniem urządzenia BENNING typ PV 1-1. Pod koniec 2016 roku dostarczamy i montujemy instalacje fotowoltaiczne na budowie o łącznej mocy 998 kW w miejscowości Wallstawe w Niemczech.

2017

WiatroSolar montuje farmy za granicą

W połowie 2017 roku WiatroSolar we współpracy z Energy Freedom Systems realizuje projekt dostarczenia oraz montażu Instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 100 kW na fermie drobiu w Bettystown w Irlandii.

2018

Instalacje na budynkach użyteczności publicznej

Latem 2018 roku montowane są instalacje fotowoltaiczne dla Zespołu Szkół w Czersku, Nowej Cerkwi oraz Silnie – o łącznej mocy przekraczającej 70 kW. Firma nawiązuje relacje partnerskie w wielu Gminach.

2019

Budowa kolejnych farm, wiatraków, instalacji...

W roku 2019 firma wykonała instalacje farmy PV na gruncie o łączej mocy 400 kWp. W tym samym czasie następuje podpisanie umowy z Wójtem Gminy Chojnice na montaż 165 instalacji fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych w Gminie Chojnice.

2020

WiatroSolar rozpoczyna sprzedaż dla klientów prywatnych

W roku 2020 firma WiatroSolar skupia się na wzmocnieniu dostarczania usług na rynku detalicznym polegając na doświadczeniu zdobytym na rynkach europejskich oraz rynku krajowym przy realizacji zaawansowanych projektów OZE.