Prosument

Prosument – program wspierający budowę instalacji fotowoltaicznych

Prosument, to program, który ma na celu dofinansowanie zakupu i montażu instalacji, wykorzystujących do produkcji prądu odnawialne źródła energii. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
O wspomnianą pomoc mogą starać się zarówno osoby fizyczne, jak również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prosument, jako program ma za zadanie także promować podniesienie świadomości użytkowników mini elektrowni w zakresie ochrony środowiska oraz inwestycji. Dodatkowym atutem jest fakt, że dzięki możliwości dofinansowania, powstaje coraz więcej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, co przekłada się także na dodatkowe miejsca pracy.

Prosument – na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Osoby starające się o dotację, powinny zapoznać się z warunkami tej pomocy. Prosument można przeznaczyć na zakup elementów potrzebnych do zbudowania mini elektrowni oraz ich montaż. W grę wchodzi także wymiana już istniejącej instalacji na taką, która będzie bardziej przyjazna środowisku. Cały system powinien być wykorzystany na potrzeby jednej lub wielu rodzin zamieszkujących budynek.
Dofinansowaniu podlegają systemy, które do produkcji energii elektrycznej wykorzystują:

  • systemy fotowoltaiczne;
  • niewielkie elektrownie zasilane wiatrem;
  • źródła ciepła, które przez użytkownika opalane są biomasą

Zachęcamy do skorzystania ze wspomnianego dofinansowania. Pomoże Państwu w realizacji inwestycji, jaką są proponowane przez naszą firmę systemy fotowoltaiczne.